RAADPLEGINGEN
Om lange wachttijden te vermijden, werken we enkel op afspraak. Uiteraard kan u niet voorzien wanneer u ziek wordt. Bij acute problemen zullen wij u steeds zo snel mogelijk diezelfde dag verder helpen. Uw medisch dossier kan steeds geraadpleegd worden door alle praktijkartsen. Indien de arts van uw keuze niet beschikbaar is of geen uren meer vrij heeft, kunt u dus steeds beroep doen op één van de andere artsen van het team. Voor een vlotte, efficiënte en kwaliteitsvolle praktijkvoering is het belangrijk dat u volgende zaken in acht neemt:

  1. U kan elke weekdag van 8u00 tot 12u00 en van 15u00 tot 19u00 terecht in het secretariaat voor het maken van afspraken of het ophalen van documenten. Indien u ons buiten deze uren belt, zijn wij mogelijks onderweg voor huisbezoeken en dient het telefonisch contact kort en bondig gehouden te worden. Wij kunnen op dat ogenblik niet beschikken over ons agendasysteem voor afspraken of bloedresultaten.
  2. Indien u een afspraak wenst voor 1 of 2 personen, gelieve dit ook duidelijk te vermelden en 1 of 2 afspraken te reserveren, hetzij telefonisch op het centraal praktijknummer 09/362.66.61, hetzij via de website (zie consultaties).
  3. Beperk per afspraak het aantal problemen. Maak indien nodig een andere afspraak voor de minder dringende problemen.
  4. Voor het invullen van allerhande attesten maakt u best een afspraak, hiervoor is immers tijd nodig voor inzage in het dossier en vaak is overleg met u noodzakelijk.
  5. Wij leveren geen voorschriften meer af op telefonische aanvraag. Tijdens de consultaties worden er voldoende voorschriften meegegeven tot het moment dat er terug een medisch onderzoek nodig is en de behandeling al dan niet zal bijgestuurd worden.
  6. Probeer steeds op tijd te komen, om andere mensen niet te laten wachten. Indien u niet tijdig op de consultatie kan zijn, gelieve dan te annuleren, ten laatste 1 uur voor de geplande afspraak. Op deze manier kunnen we andere mensen helpen.
  7. Breng steeds uw identiteitskaart mee. Dit is noodzakelijk voor het elektronisch voorschrijven van medicatie, voor allerhande attesten of het aanmaken of verlengen van een GMD.
  8. Tijdens de consultatie-uren zijn de artsen telefonisch bereikbaar tussen bepaalde uren op hun eigen telefoonnummer. Gelieve deze momenten te respecteren (zie belmoment voor de nummers en momenten). Daarbuiten kan u steeds op het centraal praktijknummer terecht.


HUISBEZOEKEN
Huisbezoeken worden aangevraagd op het centraal praktijknummer: 09/362.66.61, gelieve deze indien mogelijk voor 10 uur aan te vragen. Huisbezoeken worden gereserveerd voor deze patiënten die omwille van gezondheidsproblemen niet zelf naar de praktijk kunnen komen. Onze praktijkruimte biedt betere onderzoeks- en behandelingsmogelijkheden.