Dr. Steppe    Dr. De Paepe    Dr. Taverniers    Dr. Brackenier      Dr. De Bock      Dr. Bosman


In onze huisartspraktijk is iedereen welkom

Je kan er terecht voor een persoonlijke aanpak van alle aspecten van je gezondheid. Wij streven ernaar om dit op een economische, ethische en wetenschappelijke manier ter harte te nemen met respect voor je eigen inbreng en aandacht voor de continuïteit van zorgen.

Als patiënt word je uitgenodigd mee verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen gezondheid en levensstijl.

Een goede start voor het in kaart brengen van je gezondheid is het aanleggen van een GMD.


Een GMD, wat betekent dat?

Als je een globaal medisch dossier (GMD) afsluit, geef je aan de huisarts de opdracht je dossier zorgvuldig te beheren. Een GMD is belangrijk op elke leeftijd. Hoe vroeger je er één hebt, hoe vollediger het zal zijn. 

Zelfs als je gezond bent, blijft een GMD belangrijk.


Hoe aanvragen of verlengen?

Je kan het beheer van het GMD aanvragen of verlengen bij om het even welke raadpleging in de loop van het jaar. Om de continuïteit van het beheer van je GMD te garanderen, kan je dit best één maal per kalenderjaar laten verlengen.

De praktijksecretaresse zal je hierbij helpen.


Financieel voordeel gelinkt aan het GMD

U geniet een hogere terugbetaling voor elke raadpleging bij uw huisarts. De eigen bijdragen (= remgeld) worden met 30% verminderd.

Deze vermindering geldt voor elke rechthebbende, voor de raadplegingen bij één van de artsen in onze praktijk.

Mensen ouder dan 75 jaar en mensen met een chronische ziekte genieten daarenboven ook van een hogere tegemoetkoming voor de huisbezoeken van deze huisarts.De artsen zijn geconventioneerd, dit betekent dat zij zich houden aan de door het RIZIV vastgelegde tarieven.