De studies tot huisarts duren in totaal 9 jaar. 
Na 7 universitaire jaren krijgt men het diploma van basisarts. Alvorens men zelfstandig als huisarts mag werken, dient men nadien nog 2 jaar opleiding te volgen. 

Onze praktijk is door het ICHO (Interuniversitair Centrum voor Huisarts opleiding) erkend als officiële opleidingspraktijk. Hierdoor zijn er in onze praktijk meerdere HAIO's  (Huisartsen in Opleiding) werkzaam.

Vanaf 1 oktober 2018 is dokter Cedric Brackenier bij ons werkzaam. Hij start zijn 2-jarige opleiding.

Vanaf 1 oktober 2019 is dokter Sophie De Bock ook bij ons werkzaam. Zij start haar 2 -jarige opleiding.

Dit is voor ons een positieve ervaring: jonge krachten brengen immers nieuwe ideeën met zich mee en confronteren ons met de meest recente wetenschappelijke visies. Dokter Cedric Brackenier en dokter Sophie De Bock worden ingeschakeld als volwaardige collega's  en hebben hun eigen spreekuren, doen huisbezoeken en wachtdiensten. Dit zullen zij doen onder toezicht van de andere artsen.
Dit betekent dat er regelmatig overleg is met de andere collega’s.